For å få den rette toppidrettskroppen er kosthold viktig. Vi driftnerds legg stor vekt på dette, saman med fysisk trening.

IMG_7289-0.PNG
I tillegg til eit variert og sunt kosthald likar vi også å halde oss til norsk tradisjonsmat.
IMG_7467.PNG
I tillegg til sunn mat likar vi jenter som lagar mat til oss.
IMG_7473.PNG
Det er nemleg ikkje alltid vi er like flinke å lage mat sjølve.
IMG_7511.PNG
Men vi likar også jenter som kan skifte dekk…
IMG_7431.PNG
Og jenter som set pris på oss.
IMG_7457.PNG
Vi likar også jenter som er litt “dirty”
IMG_7505.PNG

Vi likar også damer med breie hofter.
IMG_7319-0.PNG
Vi elskar strøkne damer.
IMG_7513.PNG
Eldre damer er forsåvidt heller ingen hindring.
IMG_7512.PNG
Det er ikkje problem at damene har vore litt “rundt om” heller.
IMG_7506.PNG
Av og til kan damer med veldig rotete understell gjere oss litt oppgitt.
IMG_7381.PNG
Men vi gir ikkje opp av den grunn.
IMG_7380.PNG
Det er også fort gjort å tenkje seg å kutte ut damer som krev mykje arbeid, tid og peng.
IMG_7382.PNG
Men med litt kosmetikk ser dei jo så fordømt bra ut!

IMG_7458.PNG
Av og til ser damene faktisk so bra ut, at vi vurderar å lage småtassar.
IMG_7465.PNG
Nokre av driftnerdane klarar ikkje heilt å bestemme seg for den rette dama, då kan det vere greitt å samle opp og ha fleire på hand.

IMG_7490.PNG
IMG_7491.PNG
Eit lite fåtall av oss likar så store damar at ein ikkje kan løfte dei for eiga hand.
IMG_7502.PNG
Andre igjen likar skrale smådamer.
IMG_7507.PNG
Men driftnerdane har ulikt syn på desse smådamene.
IMG_7510.PNG
Viss vi ikkje er med damene våre, fantaserar vi om dei.
IMG_7514.PNG
Ofte ler vi av andre som ikkje har styr på damene sine.
IMG_7493.PNG
IMG_7503.PNG
Kanskje ikkje så merkeleg, sidan vi sjølv har full kontroll på damene.
IMG_7504.PNG