Det er so godt å sjå at hugleiken framleis blomstrar mellom Stig “Smygen” Wilhelmsen og Omegaen.//
Thankfully Stig “Smygen” Wilhelmsen still has feelings for his LS powered Omega.

Vintermodus på vinterbil om 3 – 2 -1 //
Wintermode on the winterdrifter in 3 – 2 – 1…

Boom!

Klar for leik!//
Playtime next!


Arve F. Brekkhus kriblar vel kanskje etter litt iskøyring han og?//
Arve F. Brekkhus finally get some snow, instead of rain. Ready for some ice as well?