Driftnerd-sjåførane er kvardagens superheltar. Vi reddar verda dagleg.

Vi tek vare på vårt vakre avkom, framtidas heltar.
IMG_7330.PNG
Vi sørgjer for at dei representerar nasjonen på ein respektabel måte.
IMG_7371.PNG
Vi instruerar og lærer opp framtida.
IMG_7392.PNG
IMG_7393.PNG
Vi passar på at trafikken går fint og trygt framover.
IMG_7376.PNG

Vi vernar om naturen.
IMG_7372.PNG
Vi hjelper dei eldre.
IMG_7290.PNG
Vi vaskar fulle vaskemaskiner for å spare straum og vatn.
IMG_7287.PNG
Vi tek imot framande kulturar med opne armar.
IMG_7470.PNG

Vi inspirerar menneska rundt oss, både nasjonalt og globalt.
IMG_7469.PNG

Vi utforskar og gjer oss erfaringar vi deler med omverda.
IMG_7468.PNG