Tveite news

May 27, 2015
0

Steffen Tveite slit med at dei overinspirerte fansen hans absolutt må vise skillsa sine utanfor huset hass.

Tveite sjølv har viktigare ting å tenkje på.


Rosa er den einaste vegen å gå.

Og vips er han klar!

Men Steffen har visst tilgang på fleire røykleggjande køyretøy. Nytt, hemmeleg prosjekt?