Nyheita om at Øyvind Øversveen skulle selje sin trufaste Supra har slått ned som ei atombombe på steroidar i det norske driftemiljøet. Mang ein skvett av våre manndige, og småfemi, tårer har vorte fellt. Men Det er godt å sjå at Øversveen ikkje har gått heilt av skaftet og har byrja med akvarellmåling og klarinett-speling. Han interesserar seg framleis for motor, sjølv om det er feil tal hjul involvert.Øyvind kan i tillegg skryte på seg ei av dei lekraste tispene aust for Filefjell.