Lego. Ein av tidenes beste oppfinningar og det einaste vetuge som nasjonen Danmark har tilført verda, sett vekk frå raude pølser. Lego er jo so mykje meir enn ei leike. Det er eit verktøy og læremeistar i byggekunst og ingeniørskills. Mange arkitektkontor nyttar seg til dømes av legoklossar for å sjå planlegge og designe nye bygg. Det er derfor ikkje så merkeleg at Kenneth Johnsen bevisst brukar Lego som inspirasjonskjelde for byggjing av driftebil.
For flau til å kjøpe din eigen lego i vaksen alder? Smell på deg ein liten bastard, så har du ein gyldig grunn til å kjøpe all den legoen du vil.