Knis og knus

September 10, 2015
0

Som Kenneth Johnsen så tydeleg får vist fram med sin KE70; i drifting er det kort tid mellom himmel og helvete, mellom latter og gråt.

Skjermbreddarar på g.

Overarbeidd.

Diggfeit!

Jiha! Klar til køyring!

Oops.. køyringa ferdig, og det er bilen og.