ivarsflatenLes og bli kjend med Driftnerd Morten Ivarsflaten!

Ivarsflaten er 26 år frå Arna, uten at det har skada han for mykje. Han bur for tida i Bergen med ei(n) heldig sambuar, men er på konstant jakt etter garasje med hus. Når han må, så jobbar han med lasting og lossing av skip på Dokken i Bergen.

Morten blei smitta med driftebasilla då han hjalp med-nerd Joakim Hamlander då sistnemnde bygde sin W124. Hamlander merka lystene i guten, og skreiv derfor at Morten skulle byggje 190 med 2JZ –  i Gatebil-bladet sin ryktebørs. Dermed hadde ikkje Ivarsflaten noko val, sjølv om han på den tida brukte 190’en som daily driver. Ombygginga av hans 1992 model 190 1,8 automat tok snart av. Planen no er 2JZ singelturbo med bole-EVO II- bredding, og deltaking i Semipro 2015. Meir info om bilen kjem.

ivars190