Gratulerar Vegard!

February 5, 2016
0

Driftnerd gratulerar Vegard Nes Olsen so mykje med dagen, vår lokale driftehelt som truar med å leggje alt på hylla sidan han vert nedrent av fans. Vi håpar du tek til vetet og feirar dagen med ikkje berre ein, men 2 stk Vegard i ein liten hugleiksvideo nedanfor. Grattis!
vegard